اصفهان
بانوی اصفهانی خطاب به جمهوری اسلامی: دست از سیاست کثیف تفرقه‌اندازی بردارید!

 یک بانوی اصفهانی در میان معترضان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: چرا اینقدر ظالم می‌کنید! دست از سیاست کثیف “تفرقه بینداز و حکومت کن”، بردارید، نمی‌توانید میان مردم تفرقه بیندازید!

بانوی اصفهانی خطاب به جمهوری اسلامی: دست از سیاست کثیف تفرقه‌اندازی بردارید!

بر اساس ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، یک بانوی اصفهانی در میان معترضان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: چرا اینقدر ظالم می‌کنید! دست از سیاست کثیف “تفرقه بینداز و حکومت کن”، بردارید، نمی‌توانید میان مردم تفرقه بیندازید!

این شهروند آگاه با تاکید بر هوشیاری مردم در برابر توطئه جنجالی دولت گفت: می‌خواهند ما را با تفرقه از بین ببرند. خیر ما هستیم، ما مردم اصفهان پشتیبان هم هستیم، برادران شهرکرد پشتیبان ما هستند، برادران خوزستانی هم پشتیبان ما هستند!

وی افزود: همچنین مردم یزد به این نقطه باید برسیم که همه باید در مقابل مافیای آب که آب را تبدیل به پول می کند بایستیم. دولت بداند، ما سیاهی لشکر نیستیم، ما تا لحظه‌ آخر حتی با جان دادن، پای حرف خود هستیم‌!

ارسال پیامک هشدارآمیز به شهروندان اصفهان در پی سرکوب اعتراضات کشاورزان

https://twitter.com/sonofthebeach33/status/1463782560476114946?s=20

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی گزارش دادند که در پی یورش نیروهای انتظامی به چادرهای کشاورزان معترض در زاینده رود اصفهان، پیامک هایی به تلفن همراه برخی از شهروندان ارسال شد که و به آن‌ها نسبت به حضور در منطقه اعتراضات هشدار داده‌اند