تبریز
بالا گرفتن اعتراضات در تبریز نسبت به وضعیت نگران کننده عباس لسانی که هم اکنون در اعتصاب غذا می باشد

بالا گرفتن اعتراضات در تبریز نسبت به وضعیت نگران کننده عباس لسانی که هم اکنون در اعتصاب غذا می باشد، در سومین روز متوالی ، فعالان مدنی در تبریز هزاران پوستر از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی را بر روی دیوارها و مکان ها چاپ و نصب کردند.

بالا گرفتن اعتراضات در تبریز نسبت به وضعیت نگران کننده عباس لسانی

در سومین روز متوالی ، فعالان مدنی در تبریز هزاران پوستر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی را بر روی دیوارها و مکانهایی که برای تبلیغات ریاست جمهوری و مجلس تعیین شده بود چاپ و نصب کردند و فضای تبریز را از سکوت شدید تا اعتراض گسترده ایجاد کردند.

شایان ذکر است که اعتراضات مشابه جمعه شب در اردبیل شروع شده و هر روز دامنه آن بیشتر و بیشتر می شود.

عباس لسانی، دست به اعتصاب غذا زد

عباس لسانی ، زندانی سیاسی ترک ب محبوس در زندان اردبیل ، از صبح روز شنبه ، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ، در اعتراض به انتقال محکومان به جرایم خطرناک (اراذل و اوباش) به بندهای اسیاسی-امنیتی و تشدید عامدانه فشارهای روحی و روانی علیه فعالین سیاسی در این بندها دست به اعتصاب غذا زد.

لازم به ذکر است: اخیراً مقامات زندان اردبیل یک محکوم به جرائم خطرناک را به بند آقای لسانی منتقل کرده اند که این امر مرتباً باعث درگیری با زندانیان آن بند می شود.