ایران تاریخ مرحله اول آزمایش واکسن خود را بر روی 56 نفر اعلام کرد
آمار رسمی کرونا در ایران

مینو محرز ، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران ، گفت که اولین مرحله آزمایش انسانی برای واکسن کرونا ایرانی این هفته آغاز می شود.

مهرز ، “محقق اصلی پروژه واکسن کرونا ایرانی” ، افزود که این مرحله با شرکت ۵۶ نفر آغاز می شود.

محرض افزود: “در این مرحله ، دو دوز واکسن طی دو هفته به داوطلبان داده می شود.”

مهرز در مورد زمان واکسن کرونا ایرانی در کشور گفت: “اگر همه چیز خوب پیش برود و شما از سازمان بهداشت جهانی تصویب کنید ، ما می توانیم واکسن را در پایان بهار سال آینده تهیه کنیم.”

محمدرضا ظفرقندی ، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با ارسال نامه ای به رئیس سازمان بهداشت جهانی ، آدنوم غبرایزوس ، از وی خواست که تمام تلاش خود را برای تأمین دوزهای مورد نیاز واکسن در ایران انجام دهد.

ظفرقندی در پیام خود با اشاره به نیاز دنیا و همچنین ایران به واکسن اظهار داشت: “سازمان نظام پزشکی ایران به عنوان یک سازمان غیردولتی و بالاترین نهاد نظارت بر پزشکی کشور وظیفه دارد تمام تلاش خود را برای تأمین دوزهای مورد نیاز نه تنها برای پرسنل پزشکی ، بلکه برای همه مردم ایران انجام دهد.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران افزود: متأسفانه تحریم های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه کشورمان ، به ویژه محدودیت های اعمال شده بر سیستم بانکی و معاملات مالی ، تلاش های ما را برای انجام مأموریت خود در این زمینه به طور جدی مختل می کند.

رسانه های ایران نسخه ای از این نامه را به تاریخ سه شنبه ۲۲ دسامبر منتشر کردند.

گزارش شده است که دو روز پیش رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در نامه ای به وزیر بهداشت این کشور اعلام کرد که این سازمان کمیته ای برای تهیه واکسن تشکیل داده است.