ایران به تلاش برای
ایران به تلاش برای "کودتا" در آذربایجان متهم شد!

ایران به تلاش برای “کودتا” در آذربایجان متهم شد؛ در پی افزایش تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، دولت باکو در تاریخ ۱۷ فروردین با اعلام شناسایی و بازداشت یک گروه شش نفره، آن‌ها را به تلاش برای “کودتا و سرنگونی” حکومت این کشور متهم کرد و ادعا کرد که ایران “پشت پرده” تشکیل این گروه بوده است.

ایران به تلاش برای “کودتا” در آذربایجان متهم شد!

به گزارش خبرگزاری‌های بلومبرگ و فرانسه، بیانیه مشترک وزارت امور خارجه، دادستانی و تشکیلات امنیتی جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که اعضای “جوخه مقاومت” از طرف سازمان‌های اطلاعاتی ایران استخدام شده بودند تا حکومت جمهوری آذربایجان را “بی‌ثبات” کنند.

به این بیانیه توجه داشته باشید که مأموریت “جوخه مقاومت”، برقراری حکومت مذهبی در جمهوری آذربایجان از طریق ایجاد “ناآرامی‌های مسلحانه و توسل به خشونت” بوده است.

گروه هزینه‌های خود را از پول حاصل از سود “مواد مخدر” تأمین می‌کردند!

بیانیه آذربایجان در این خصوص افزوده است که متهمان بازداشت شده، دست‌اندرکار “تبلیغات مذهبی” و “تضعیف سنت جاری” در جمهوری آذربایجان در “تسامح مذهبی” و سنتی بوده‌اند.

همچنین، بیانیه اعلام کرده است که این گروه هزینه‌های خود را از پول حاصل از سود “مواد مخدر” تأمین می‌کردند. اما این بیانیه، جزئیات بیشتری درباره ادعای خود در مورد ارتباط و مأموریت آن‌ها از سوی ایران ارائه نداده است.