اکسپو ۲۰۲۰ دبی
اکسپو ۲۰۲۰ دبی؛ فرصتی طلایی برای برای توسعه تجارت

رهبران تجاری و کارآفرینان نوظهور در سراسر جهان منتظر اعلام رسمی راه اندازی نمایشگاه بین المللی اکسپو دبی ۲۰۲۰ ، در جستجوی فرصت های جدی توسعه کسب و کار هستند.

اکسپو ۲۰۲۰ دبی؛ فرصتی طلایی برای برای توسعه تجارت

اکسپو ۲۰۲۰ دبی فرصتی بی سابقه برای شرکت های کوچک و متوسط ​​و همچنین نهادهای دولتی و سازمان های بین المللی خواهد بود تا بتوانند زمینه های مشترک را پیدا کرده و اقتصاد جهانی را تقویت کنند.

انتظار می رود تعداد کل گردشگری ورودی به دبی به ۲۵ میلیون نفر برسد ، از جمله رهبران تجاری ، زیرا بازدیدکنندگان می توانند فرصت های تجاری خود را گسترش داده و مشارکت های جدیدی ایجاد کنند.

حضور ایران در اکسپو رویداد فرصتی در راستای توسعه هم‌گرایی و جذب سرمایه گذاران بین المللی

خورشید گزدرازی ، رئیس اتاق بوشهر ، رباره اکسپو ۲۰۲۰ گفت: “حضور ایران در این رویداد فرصتی برای توسعه هم‌گرایی و جذب سرمایه گذاران بین المللی است.”

خورشید گزدرازی ، رئیس اتاق بوشهر ، در یادداشت خود درباره اکسپو ۲۰۲۰ گفت: “حضور ایران در این رویداد فرصتی برای توسعه همگرایی و جذب سرمایه گذاران بین المللی است.”

وی افزود: “همه کشورها به سرعت در حال تقویت اقتصاد خود و رقابت پذیری آنها هستند که منجر به قدرت سیاسی می شود و در همه زمینه ها از هیچ فرصتی برای دستیابی به این مهم غافل نمی شوند ، زیرا معتقدند تنها راه رسیدن به اهداف یاد شده هم‌گرایی جهانی بوده و هیچ کشوری به صورت جزیره‌ای و جدا از دیگر کشورها نمی‌تواند توفیقی به دست آورد.