اوکراین بزرگترین ناو روسیه در دریای سیاه را نابود کرد، نیروی دریایی اوکراین اعلام کرد که کشتی روسی «اورسک» را در بندر بریانسک منهدم کرده است.

اوکراین بزرگترین ناو روسیه در دریای سیاه را نابود کرد

با ادامه حمله نظامی نیروهای روسیه به اوکراین، نیروی دریایی اوکراین اعلام کرد که کشتی روسی «اورسک» را در بندر بریانسک منهدم کرده است.

نیروی دریایی اوکراین اعلام کرد؛ کشتی جنگی اورسک که در بندر اشغالی بردیانسک پهلو گرفته بود را منهدم کرده است.
این ناو توانایی حمل ۲۰ تانک و ۴۰ نفربر زره پوش را داشت و در مجموع ظرفیت ۱۵۰۰ تن تجهیزات با ۴۰۰ پرسنل نظامی را داشت که به بزرگترین کشتی روسی در دریای سیاه تبدیل شد.

ویدئویی که توسط رادیو اروپای آزاد منتشر شده نشان می دهد کشتی روسی با انفجارهای متعدد در حال سوختن است.

کشتی جنگی اورسک روسیه، بزرگترین ناو جنگی این کشور در دریای سیاه

کشتی جنگی اورسک روسیه مخصوص حمل نیروها و تجهیزات نظامی است، بزرگترین کشتی جنگی این کشور در دریای سیاه است که نقش مهمی در محاصره شهر ماریوپل اوکراین که در هفته های اخیر هدف بمباران گسترده روسیه قرار گرفته بود، داشت.

تصاویر منتشر شده در رسانه ها انفجارهای هولناک و دود غلیظی را در کشتی اورسک در سواحل بردیانسک، اشغال شده ، نشان می دهد.