اورانیوم غنی‌شده ایران

آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران بیش از ۱۶ برابر حد مجاز است.

در گزارشی جدید خود، آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان داد که ذخیره اورانیوم غنی شده ۱۶ برابر بیشتر از مقدار مجاز در توافق هسته ای برجام است.

این گزارش می افزاید که میزان ۲۰ و ۶۰ درصد اورانیوم غنی شده در ایران به ترتیب به بیش از ۶۲ و ۴,۲ کیلوگرم رسیده است.

در همین حال مدیرکل آژانس انرژی هسته‌ای، رافائل گروسی، گفت که اگرچه ماه ها می گذرد، ایران اطلاعات کافی در مورد کشف ذرات اورانیوم طبیعی در سه مکانی که آژانس انرژی اتمی بین المللی بازرسی کرده است، ارائه نداده است.

◊    اجرای پروتکل الحاقی

آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرده است که نمی تواند ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را به طور دقیق تعیین کند زیرا به داده های نظارتی خود در تأسیسات هسته ای دسترسی ندارد.

شایان ذکر است که میزان مجاز اورانیوم غنی شده که ایران می تواند طبق توافق هسته ای “برجام” داشته باشد، ۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده است که به معنای حداکثر سطح غنی سازی ۳,۶۷٪ است.

گزارش آژانس بین المللی افزود از زمان تعلیق اجرای پروتکل الحاقی در پنجم اسفند ۹۹، ایران داده های مورد نیاز برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران را به دست نیاورد.