انفجار
انفجار موشک در سیلوی موشکی سپاه در اسدآباد همدان!

انفجار موشک در سیلوی موشکی سپاه در اسدآباد همدان؛ صبح روز یکشنبه ٢۶ دی ٩ موشک در سیلوی موشکی سپاه پاسداران در حوالی اسدآباد منفجر شد که منجر به کشته شدن حداقل ۵ نفر شد.

انفجار موشک در سیلوی موشکی سپاه در اسدآباد همدان!

 ٩ موشک در سیلوی موشکی سپاه پاسداران در حوالی اسدآباد منفجر شد، و دستکم ۵ پاسدار را کشته است.

سپاه پاسداران غافلگیر شدە و هنوز دلیل انفجار موشک ها در سیلوی موشکی را نمیداند

در گزارشی از سپاه به فرمانده کل قوا گفت كه احتمال دخیل بودن عامل داخلی در حادثه انفجار موشک وجود دارد و کارشناسان سپاه در حال بررسی این حادثه هستند.

فرماندار اسدآباد درباره صدای انفجار چه گفت؟

سعید کتابی، فرماندار اسدآباد درباره صدای انفجار: ابتدا فکر می کردیم صدای رعد و برق است اما این احتمال منتفی شد.

سعید کتابی، فرماندار اسدآباد استان همدان با تایید وقوع انفجار در این شهر گفت: صدایی حوالی ساعت ۲۴ شنیده شد

در ابتدا تصور می شد که صدای رعد و برق ناشی از شرایط جوی است، اما این امکان رد شد. وی افزود: ممکن است صدا از شهر دیگری آمده باشد یا زلزله باشد هم وجود دارد.

اخیراً تعداد زیادی انفجار در ایران رخ داده است