آرام فتحی
انتقال آرام فتحی به زندان مریوان

انتقال آرام فتحی به زندان مریوان، آرام فتحی ، ساکن شهر مریوان در منطقه کردستان به زندان این شهر منتقل شد. نیروهای امنیتی وی را پنجشنبه ۲۷ خردادماه در خانه اش دستگیر و به مقصد نامعلومی منتقل کردند.

انتقال آرام فتحی به زندان مریوان

آرام فتحی ، شاعر و فعال مدنی مریوانی که اخیراً توسط مأموران جمهوری اسلامی دستگیر شد ، به زندان اين شهرستان منتقل شد.

آرام فتحی ، ساکن شهر مریوان در منطقه کردستان به زندان این شهر منتقل شد. نیروهای امنیتی وی را پنجشنبه ۲۷ خردادماه در خانه اش دستگیر و به مقصد نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آرام فتحیشهروند ساکن شهرستان مریوان به بند قرنطینه زندان شهر منتقل شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است که “آقای فتحی تاکنون از ملاقات با خانواده محروم بوده و اطلاعات دقیقی درباره اتهامات عنوان شده علیه وی در دست نیست.”

آرام فتحی در ۲۷ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد

نیروهای امنیتی وی را در خانه اش در تاریخ ۲۷ خردادماه دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی و همراه با تفتیش منزل صورت گرفته است.
.

آرام فتحی سابقه طولانی بازداشت و محکومیت دارد.