امیررضا خادم: با اعدام محسن شکاری دیگر امیدی به شما نیست!
امیررضا خادم: با اعدام محسن شکاری دیگر امیدی به شما نیست!

 امیررضا خادم: حال در عجبم که شما در ظرف این مدت کوتاه چگونه به نتیجه و قطعیت رسیدید که رای به کشتنِ یک همنوع بدهید؟! و اینکه آیا واقعا امشب و شب های آینده با خیال راحت سر بر بالین خواهید گذارد؟!

امیررضا خادم: با اعدام محسن شکاری دیگر امیدی به شما نیست!

امیرضا خادم، قهرمان جهان و رئیس سابق فدراسیون کشتی در واکنش به اعدام محسن شکاری در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه در صفحه شخصی خود نوشت: درطول یک سال گذشته به کرّات ازعبارتِ”عدالت اجتماعی”در سخنرانی ها استفاده کرده و قول دادید در مسیرِ استقرارِ آن تلاش کنید؛

بی تعارف، من شخصاً بسیار امیدوار بودم که این امر محقق شود، حتی! اگر واقعاً به اعدام یک «انسان» بر اساس اتهامات اعلام شده در فیلم راضی بودید، صراحتاً دیگر امیدی برای شما به شما هم نیست. اگرچه این حرکت قطعا (به زعمِ من) کاملا سیاسی و خشونت آمیز بوده و در ایجاد وحشت در جامعه و ترس از عواقب ادامه اعتراضات آنان موثر خواهد بود! من معتقدم این تصمیم به دور از «عدالت اجتماعی» است و کاملاً به قصدِ خاتمه اعتراضات بوده و متاسفانه باز هم اتفاق خواهد افتاد!

آیا واقعا امشب و شب های آینده با خیال راحت سر بر بالین خواهید گذارد؟!

حالا تعجب می کنم که چطور در این مدت کوتاه به نتیجه و قطعیت رسیدید که رای به کشتنِ یک همنوع بدهید؟! و اینکه آیا واقعا امشب و شب های آینده با خیال راحت سر بر بالین خواهید گذارد؟!