خامنه‌ای
امضاکنندگان بیانیه برکناری خامنه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله برخی از امضاکنندگان زندانی این بیانیه شدند

امضاکنندگان بیانیه برکناری خامنه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله برخی از امضاکنندگان زندانی این بیانیه شدند، خانواده ها و امضا کنندگان بیانیه 14 نفر كه خواستار برکناری علی خامنه ای ، در دومین سالگرد اين بیانیه ، خواستار “آزادی بدون قید و شرط” زندانیان سیاسی از جمله برخی از امضا کنندگان زندان شدند.

امضاکنندگان بیانیه برکناری خامنه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند

خانواده ها و امضا کنندگان بیانیه 14 نفر كه خواستار برکناری علی خامنه ای ، در دومین سالگرد اين بیانیه ، خواستار “آزادی بدون قید و شرط” زندانیان سیاسی از جمله برخی از امضا کنندگان زندان شدند

بیانیه جدید که روز یکشنبه صادر شد ، توسط خانواده های محمد نوری زاد ، خانواده هاشم خواستار ، گوهر عشقی ، فرنگیس مظلوم ، شهلا جهان بین ، عباس وحید شاهرودی و چندین نفر دیگر امضا شد.

امضا کنندگان ادعا می کنند که “ابراز عقیده ، مخالفت ، انتقاد و اعتراض علیه استبداد” یکی از “حقوق قانونی و اساسی” همه شهروندان ایرانی است.

خردادماه ۹۸ ، چهارده نفر از فعالان مقیم ایران با امضا و صدور بیانیه هایی خواستار برکناری  علی خامنه ای ،برگزاری انتخابات آزاد ، تدوین قانون اساسی جدید و آزادی کلیه بازداشت شدگان سیاسی شدند.

14 کنشگر زن ساکن ایران بیانیه های مشابه را امضا و صادر کردند

پس از آن 14 کنشگر زن ساکن ایران بیانیه های مشابه را امضا و صادر کردند.

به دنبال صدور این بیانیه ها ، نیروهای امنیتی تعدادی از دو امضا کننده را دستگیر کردند و محمد نوری زاد ، رضا مهرگان ، هاشم خواستار ، محمدحسین سپهری ، کمال جعفری یزدی ، گیتی پورفاضل و زهرا جمالی هنوز در زندان اوین در تهران و کیل آباد هستند.