امجد امینی: معاون پزشک قانونی گفت هر چی صلاح مملکت باشد می‌نویسیم!
امجد امینی: معاون پزشک قانونی گفت هر چی صلاح مملکت باشد می‌نویسیم!

امجد امینی می‌گوید که معاون پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست او مبنی‌ بر اینکه حقیقت را در مورد جان‌باختن دخترش بنویسد، گفته بود: آن چیزی را می‌نویسد که «به صلاح مملکت باشد.

امجد امینی: معاون پزشک قانونی گفت هر چی صلاح مملکت باشد می‌نویسیم!

آقای امینی در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌نگاران مستقل در داخل ایران، نحوه برخورد مقامات پزشکی قانونی با او را این‌گونه توضیح داد: «از معاون پزشکی قانونی خواستم اجازه دهد دخترم را ببینم، اما اجازه نداد، ببه او گفتم تو سوگند خوردی که حقیقت را بگویی، در مورد دخترم هم حقیقت را بنویس.»

با وجود این، به گفته امجد امینی، معاون پزشکی قانونی پاسخ داد: من هر چه دلم بخواهد، هر چه را که به صلاح مملکت باشد می‌نویسم. به شما ربطی ندارد!

 مهسا امینی

پدر مهسا امینی افزود: با چنین برخوردی از سوی مراجع قانونی، حق دارد از تایید و قبول اظهارات و گزارش های پزشکی قانونی در خصوص مرگ فرزندش سر باز بزند.

آقای امینی در بخشی دیگر از مصاحبه گفت که پلیس جمهوری اسلامی از همسایگان خواسته است که بگویند «مهسا مقابل بیمارستان کسری خودکشی کرده است».

روز۱۵ مهرماه، سازمان پزشکی قانونی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علت مرگ مهسا امینی «اصابت ضربه به سر و اعضای حیاتی و عناصر بدن» نبوده است.