سهیلا حجاب
امتناع سهیلا حجاب از حضور در جلسه بازپرسی

امتناع سهیلا حجاب از حضور در جلسه بازپرسی؛ سهیلا حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

امتناع سهیلا حجاب از حضور در جلسه بازپرسی

سهیلا حجاب، به دلیل تشکیل پرونده ای کهدر دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد.

روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی شعبه زنان اصلاح‌طلب کرمانشاه در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد.

چرا سهیله حجاب از حضور در جلسه تحقیق امتناع کرد؟

خانم حجاب به دلیل رعایت نکردن مهلت قانونی بین تاریخ ابلاغ تا تاریخ احضار و همچنین عدم امکان تماس با وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

گفته می شود این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام در پی درگیری با این زندانی سیاسی در هفته گذشته و انتشار فایل صوتی تشکیل شده است.

خانم حجاب از ۲۸ شهریورماه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی و اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه، دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۱۱ مهرماه در پی وعده مساعد مسئولین به اعتصاب خود پایان داد.