اقدام دولت برای فروش ۱۹ بنای تاریخی ایران!
اقدام دولت برای فروش ۱۹ بنای تاریخی ایران!

اقدام دولت برای فروش ۱۹ بنای تاریخی ایران؛ بعضی از رسانه‌ها و کارشناسان در ایران، علی‌رغم اعتراضات، به اقدام وزارت میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی برای فروش ۱۹ بنای تاریخی، از جمله ارگ راین کرمان، که دومین بنا به‌جای خشتی بزرگ جهان پس از ارگ بم شناخته می‌شود، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه و کاخ ناصرالدین میرزا توجه نمی‌کنند.

اقدام دولت برای فروش ۱۹ بنای تاریخى ایران!

بر اساس گزارش روزنامه سازندگی تهران، این بناهای تاریخی از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، توسط صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستبافی و احیا و بهره‌برداری، به مزایده گذاشته شده‌اند.

به گزارش، این ۱۹ بنا شامل خانه دانشمندی، خانه آقایی‌زاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخر راور، کارخانه حناسایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدین‌میرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو هستند.

اساسا آن را برای بهره‌برداری واگذار نکند

با این حال، در مورد واگذاری ارگ راین، روزنامه سازندگی به “ابهام” اشاره کرد و بر اساس نظر کارشناسان، به دلیل اهمیت تاریخی آن، دولت باید “اساسا آن را برای بهره‌برداری واگذار نکند”.

در این روزنامه آمده است که در صورت واگذاری، تمام مراحل باستان‌شناسی باید قبل از آن به پایان رسیده باشد تا در صورت فعال شدن دستگاه‌های گنج‌یاب در آن، اثر دچار خسارت نشود. از این رو، این پرسش مطرح می‌شود که بر اساس چه معیاری کمیته تشخیص نفایس ارگ راین را در لیست مزایده خود قرار داده است؟