خودکشی

اقدام به خودکشی یک زندانی در بیمارستان روانپزشکی رازی؛  یک زندانی در زندان قزلحصار کرج پس از اعزام به بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) از طریق حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد.

خودکشی یک زندانی در بیمارستان روانپزشکی رازی

یک زندانی در زندان قزلحصار کرج پس از اعزام به بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) از طریق حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد. این کار با دخالت سرباز همراه و پرسنل بیمارستان ناموفق ماند.

 بر اساس این گزارش، یکی از زندانیان زندان قزلحصار کرج که با دستور پزشک این مرکز به بیمارستان روانپزشکی رازی اعزام شده بود، پس از مراجعه به سرویس بهداشتی از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد.

 شایان ذکر است با اقدامات سرباز همراه و کارکنان بیمارستان از مرگ وی جلوگیری شد.

در این گزارش به هویت و شرایط کنونی این زندانی اشاره ای نشده است

شبکه حقوق بشر کردستان: یک پناهجوی کرد در اثر سرمازدگی در مرز بلاروس و لهستان جان باخت

 یک پناهجوی کرد در اثر سرمازدگی در مرز بلاروس و لهستان جان باخت؛ شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که روز دوشنبه یکم آذر ماه پناهجوی کرد به نام بختیار موسی زده بر اثر سرمازدگی در مرز بلاروس و لهستان جان باخت.