خودکشی
اقدام به خودکشی یکی از هموطنان در مشهد

اقدام به خودکشی یکی از هموطنان در مشهد، میدان بار امام حسین، امروز یکشنبه ، ۲۱ شهریور ، یک کارگر جوان در بوشهر اقدام به خودکشی كرد.

اقدام به خودکشی یکی از هموطنان

اقدام به خودکشی یکی از هموطنان در استان مشهد، میدان بار امام حسین

حسین اسدبیگی ، اعلام کرد: بر اساس گزارش پزشکی قانونی ، در سال 99 ، 5542 نفر در ایران بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند.

اقدام به خودکشی کارگر بوشهری بە دلیل عدم پرداخت دستمزد

امروز یکشنبه ، ۲۱ شهریور ، یک کارگر جوان در بوشهر حین اقدام به خودکشی نجات داده شد.

به گزارش آتش نشانی شهرداری بوشهر ، این کارگر جوان به دلیل اختلاف با پیمانکار قصد خودکشی از طریق پریدن از روی جرثقیل را داشت اما آتش نشانان و ماموران پس از 5 ساعت این کارگر را از تصمیم خود منصرف کردند.

سال گذشته ۵ هزار و ۵٤٢ نفر در ایران خودکشی کردند

حسین اسدبیگی ، رئیس گروه نظارت و هماهنگی امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی اعلام کرد: بر اساس گزارش پزشکی قانونی ، در سال 99 ، 5542 نفر در ایران بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در سال 98 ، 5143 نفر خودکشی کردند که نشان می دهد 399 نفر در سال 99 بیشتر از سال قبل خودکشی کرده اند.