اقدام اعتراضی محمد نوری‌زاد: شیشه‌های بخش تلفن زندان اوین شکسته شد
اقدام اعتراضی محمد نوری‌زاد: شیشه‌های بخش تلفن زندان اوین شکسته شد

اقدام اعتراضی محمد نوری‌زاد:”محمد نوری‌زاد”، فعال سیاسی که در زندان اوین به سر مى برد، تصمیم به “شکستن تمام تلفن‌های کارتی بخش شش زندان اوین با استفاده از گوشت‌کوب” گرفته است.

اقدام اعتراضی محمد نوری‌زاد: شیشه‌های بخش تلفن زندان اوین شکسته شد

“محمد نوری‌زاد”، فعال سیاسی که در زندان اوین به سر مى برد، اخیراً از طریق یک پست در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که به دلیل “قطع بی‌پیش‌آگاه و غیراعلامی تلفن‌های کارتی زندانیان در سراسر کشور، در حالی که موجودی اعتبار آنها از ده هزار تومان تا پانصد هزار تومان می‌رسید،” اعتراض نموده و در این راستا، تصمیم به “شکستن تمام تلفن‌های کارتی بخش شش زندان اوین با استفاده از گوشت‌کوب” گرفته است.

در متنی نوشته شده است: “یک روز، حدود 95 میلیارد تومان از مبلغ شارژ زندانیان در کشور هپلو و بالا برداشت شد.”

آقای نوری‌زاد ادامه داده و اظهار کرده که: “به افسر بند شش اخطار دادم که به مدت سه چهار ماه به نامه‌ام پاسخی داده نشده است. از آنجایی که واکنشی دریافت نکردم، تصمیم به شکستن شیشه‌های تمام تلفن‌های کارتی که متعلق به افرادی است که به عنوان برادران دزد، آدمکش و جاسوس در سپاه فعالیت می‌کنند، گرفتم. ابتدا ۲۴ ساعت مهلت دادم تا واکنش نشان دهند، اما در پایان این مهلت و هیچ خبری دریافت نشد، بنابراین تصمیم به شکستن تلفن‌ها را اجرا کردم.”

بعد از این اقدام چه اتفاقی افتاد؟

در گزارش اینستاگرامی، ذکر شده است که پس از این اقدام، یکی از کارکنان زندان با استفاده از “الفاظ رکیک” به او حمله کرد. سپس “گارد فوراً وارد شد، به طور وحشیانه من را مورد حمله قرار داد و پس از آن پابند و دستبند را به من بستند و به بند ۲۴۰ که برای افراد انفرادی تعبیه شده بود، منتقل کردند. در طی دو روز و دو شب من در این بند با پابند و دستبند نگه داشته شدم و مورد شکنجه قرار گرفتم. در روز سوم، مرا به بند ۸ منتقل کردند و در حال حاضر در این بند به سر می‌برم. به علاوه، تلفن من نیز قطع شده است.”