زندان
اقدام اعتراضى سهیلا حجاب و صبا کردافشاری در زندان

 اقدام اعتراضى سهیلا حجاب و صبا کردافشاری در زندان ، سهیلا حجاب ، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین و صبا کردافشاری ، یک فعال مدنی در زندان ، روز دوشنبه ۱۴ تیرماه در اعتراض به محرومیت‌های خود در راهروی این زندان اين زندان اقدام به تحصن کردند

اقدام اعتراضى سهیلا حجاب و صبا کردافشاری در زندان

سهیلا حجاب ، و صبا کردافشاری ، روز دوشنبه ۱۴ تیرماه در اعتراض به محرومیت‌های خود در راهروی این زندان اين زندان اقدام به تحصن کردند

، خانم حجاب همچنین حق داشتن کارت تلفن و حق تماس و صبا کردافشاری نیز از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات مادرش ، راحله احمدی در زندان محروم شدند.

اتهامات عليه خانم افشارى

صبا کردافشاری ، فعال مدنی و مخالف حجاب اجباری ، پس از آزادی از جناح زنان زندان اوین در فوریه ۹۷ پس از محکومیت قبلی ، در در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

وی سرانجام در ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به جرم “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” وی به جرم “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد.

صبا کردافشاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به فشارهای فزاینده بر خانواده و سایر زندانیان سیاسی در اعتراض به افزایش فشار به مادرش راحله احمدی عتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.