افشای سندی محرمانه از سوی «عدالت علی» در مورد قتل مهسا امینی
افشای سندی محرمانه از سوی «عدالت علی» در مورد قتل مهسا امینی

افشای سندی محرمانه از سوی «عدالت علی» در مورد قتل مهسا امینی؛ گروه هکری «عدالت علی» نامه ای علی امرائی، دادیار شعبه شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسن پور» سرپرست این دادسرا منتشر کرده بود. که به گفته شاهدان عینی، سر مهسا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.

افشای سندی محرمانه از سوی «عدالت علی» در مورد قتل مهسا امینی

بر اساس این نامه، مهسا امینی به یکی از بازداشت شدگان در ون گشت ارشاد هم از ضربه‌ وارد شده به سرش و خونریزی آن گفته است.

این نامه نتیجه تحقیقات مقدماتی است که توسط معاون دادستان کل شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ انجام شده است.

در این نامه نقش ماموران گشت ارشاد در ایجاد جرح عمدی علیه مهسا امینی مسکوت گذاشته شده است و به نظر می رسد ماموران در گزارش عملکرد خود به مافوق خود قصد داشتند ، ماجرا را به حادثه ناشی از کشمکش تقلیل دهند.

در همان زمان مقامات جمهوری اسلامی رسما هرگونه آسیب به مهسا امینی را تکذیب کردند.

حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، پیشتر گفته بود که مهسا در خودروی گشت با دیگران شوخی می کند

مینی در حین انتقال به ون «مقاومت» کرده

بر اساس این نامه، بازرسی پلیس آگاهی با بازجویی از رانندگان تاکسی و نگهبان پارک طالقانی و کسبه اعلام کرد که مهسا امینی در حین انتقال به کامیون «مقاومت» کرده و بر «اثر کشمکش ایجاد شده، سرش به جدول برخورد کرده» است.

به گفته این دختر، مهسا امینی «از ضربه وارد آمده به سر و همچنین خونریزی از ناحیه سر ابراز ناراحتی کرده» و «دائما شیون می‌کرده» و تقاضای دریافت موبایل خود را داشتهاما مأموران توجهی به وی نکرده اند.

دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ تهران در این نامه به صحبت های یکی از دخترانی که مهسا امینی را در خودرو همراهی می کرد اشاره کرده است.