صداوسیما
افشای دستور یک مدیر صداوسیما برای سانسور اخبار گرانی‌ها!

افشای دستور یک مدیر صداوسیما برای سانسور اخبار گرانی‌ها: هر خطایی در این زمینه غیرقابل بخشش است

افشای دستور یک مدیر صداوسیما برای سانسور اخبار گرانی‌ها!

یک فایل صوتی فاش شده از دستورالعمل مدیر رادیو فرهنگ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که وی به خبرنگاران این شبکه نسبت به انتشار اخبار مرتبط با گرانی‌ها هشدار داده و خواستار سانسور این خبر می‌شود.

علیرضا حبیبی در این فایل صوتی که در گروه مدیران خود منتشر کرده و در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است دستور می دهد از انتشار هیچ گونه محتوای انتقادی به دولت ابراهیم رئیسی خودداری شود و هیچ یک از مجریان حق مطالعه آن را ندارند. حتی مطالب انتقادی از دولت از داخل روزنامه‌ها را هم ندارند.

کوچکترین خطایی بخشودنی نیست و نگاه به این مقوله امنیتی‌ است!

همچنین به دلیل “شرایط امنیتی حاکم بر کشور بابت گرانی‌هام” دستور نظارت و کنترل دقیق محتوای تولیدی و پیام های عمومی را صادر می کند.

آقای حبیبی در این فایل صوتی به خبرنگاران و به ویژه مجریان هشدار داد که از دولت انتقاد نکنند چرا که باعث ضعف نظام می شود کوچکترین خطایی بخشودنی نیست و نگاه به این مقوله امنیتی‌ است.

مدیر رادیو فرهنگ از همکارانش خواست تا با توجه به اعتراضات و گرانی های اخیر نظارت بیشتری بر پوشش خبری داشته باشند، گفت: هر خطایی در این زمینه غیرقابل بخشش است.