پیام درفشان
افشای جزئیات تکان‌دهنده «آزار و شکنجه» پیام درفشان در بازداشتگاه سپاه

 شوک الکتریکی، تزریق دارو ، قطع زبان و انتقال به بیمارستان روانپزشکی
جزئیات تکان دهنده ای از شکنجه پیام درفشان وکیل و زندانی سیاسی در زندان از زبان سعید دهقان

افشای جزئیات تکان‌دهنده «آزار و شکنجه» پیام درفشان در بازداشتگاه سپاه

افشای جزئیات تکان‌دهنده «آزار و شکنجه» پیام درفشان در بازداشتگاه سپاه؛  شوک الکتریکی، تزریق دارو ، قطع زبان و انتقال به بیمارستان روانپزشکی
جزئیات تکان دهنده ای از شکنجه پیام درفشان وکیل و زندانی سیاسی در زندان از زبان سعید دهقان

سعید دهقان ، وکیل دادگستری ، انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن سپاه و جزئیات سوء استفاده فیزیکی عناصر امنیتی وی در حین بازداشت ، از جمله آزار و شکنجه جسمی او توسط ماموران امنیتی در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم را شرح داد. انتقال این وکیل زندانی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد و آسیب جدی به مغز و اعصاب او خبر داده است.

پیام درفشان در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹  دستگیر شد

پیام درفشان در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ با یورش ۱۷ مأمور امنیتی به دفتر وکالت وی در تهران دستگیر شد. در حین دستگیری این وکیل ، مأموران اطلاعات سپاه ضمن انجام تحقیقات کامل با این دفتر ، پرونده موکلانش را ضبط و با خود بردند.

آقای دهقان روز یکشنبه در توئیتی نوشت: “پیام درفشان فقط یک فعال حقوق بشری معمولی نبود ، او دبیر دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند.”