قزوین
افشای انبار تجهیزات و مرکز مخفیانه آموزش نظامی پهپاد در قزوین

یک سوله عظیم محل دپوی تجهیزات نظامی و آموزش پهپاد متعلق به سپاه پاسداران در شهرک حصار خروان در شهر البرز استان قزوین کشف شد.

افشای انبار تجهیزات و مرکز مخفیانه آموزش نظامی پهپاد در قزوین

افشای انبار تجهیزات و مرکز مخفیانه آموزش نظامی پهپاد در قزوین؛ افشای انبار تجهیزات و مرکز مخفیانه آموزش نظامی پهپاد در قزوین؛ یک سوله عظیم در شهرک حصار خروان در شهر البرز استان قزوین کشف شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این مکان محل تردد مخفیانه فرماندهان و اعضای بلندپایه سپاه پاسداران بوده و به عنوان مرکز آموزش نیروهای جدید مورد استفاده قرار می گیرد.

گفته می شود در کنار این سوله زمینی بایر است که در آن دوره های آموزشی تخصصی پهپادهای نظامی برگزار می شود.

تمرینات آماده‌سازی نیروی انتظامی قزوین

نامه ای با عنوان «سناریوی کنترل اغتشاشات» خطاب به نیروهای یگان ویژه، راهور، پاوا، یگان های امداد، معاونت‌های عملیات، اجتماعی و بهداری نیروی انتظامی قزوین ارسال شد.

در این نامه و روش های آماده سازی و مقابله نیروهای انتظامی برای سرکوب تظاهرکنندگان را ارائه می کند.

این سناریو براى مقابله با تجمع تعداد ۳۰ کارگری درمقابل استانداری در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق و مزایا و افزایش تعداد تجمع کنندگان به ۳۰۰ نفر طراحی شده است