افشاگری یک زندانی سیاسی از وضعیت در زندان قزلحصار
افشاگری یک زندانی سیاسی از وضعیت در زندان قزلحصار

سعید ماسوری، یک زندانی سیاسی است که در حال حاضر بیست و سومین سال حبس خود را بدون اجازه‌ی مرخصی در زندان قزلحصار می‌گذراند. او در یک نامه‌ای به وضعیت ناراحت‌کننده‌ای در این زندان اشاره کرده و افشا کرده است که زندانیان دیگر نیز از دسترسی به حتی کمترین امکانات اساسی محروم شده‌اند.

افشاگری یک زندانی سیاسی از وضعیت در زندان قزلحصار

با توجه به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای ماسوری که در روزهای اخیر از زندان اوین به قزلحصار منتقل شده است، در توصیف وضعیت زندان قزلحصار آورده است: “در اتاقی به ابعاد تقریباً ۹ متری، بیش از ۱۵ تا ۱۶ نفر را نهایت تنگی و از دست رفته‌ایم که حتی حق کمترین اعتراضی را هم ندارند. در اینجا نه آب کافی و نه غذا به میزان کافی وجود دارد، و تن‌پوش‌هایی که به شایستگی انسانی تعبیر می‌شوند، نیز به زندانیان داده نمی‌شود.

او در ادامه گزارش خود از وضعیت وحشتناک زندان قزلحصار افزوده که “وضعیت در این زندان به گونه‌ای است که حتی پرسنل زندان از جای خود و حقوق خود صرفنظر کرده و آن را هم به زندانیان می‌دهند.

در تاریخ ۱۲ شهریورماه، مقامات قضایی بدون اعلام قبلی و بدون ارائه دلیل مشخصی، ۱۳ زندانی سیاسی را از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل کردند. این تصمیم انتقال ناگهانی و بدون توضیحات قانونی مشخص، نگرانی‌ها و اعتراضاتی ایجاد کرده است.

اعتراض به این انتقال ناگهانی از زندان اوین

به گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ ۱۴ شهریور، آمده است که سعید ماسوری و ۱۲ زندانی دیگر به عنوان اعتراض به این انتقال ناگهانی از زندان اوین به زندان قزلحصار و به دلیل شرایط نامناسب در زندان، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.