عزیزی خادم
افشاگری نماینده مجلس از ارتباط عزیزی خادم با جادوگر!

ناصر موسوی لارگانی، عضو فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به رابطه عزیزی خادم با جادوگر گفت: رئیس فدراسیون فوتبال با فردی ملقب به الف. الف که در دو دهه گذشته با عنوان جادوگر نامش بر سر زبان‌هاست، ارتباط دارد.

افشاگری نماینده مجلس از ارتباط عزیزی خادم با جادوگر!

افشاگری نماینده مجلس از ارتباط عزیزی خادم با جادوگر؛ ناصر موسوی لارگانی، با اشاره به رابطه عزیزی خادم با جادوگر گفت: رئیس فدراسیون فوتبال با فردی ملقب به الف. الف که در دو دهه گذشته با عنوان جادوگر نامش بر سر زبان‌هاست، ارتباط دارد، سکوت وزیر ورزش در این پرونده و عدم برخورد با این رفتار مشکوک است

موسوی همچنین در خصوص استفاده از کمک داور ویدیویی در دیدار مقابل کره جنوبی افزود: مرجع مرتبط تایید کرده که این شرکت اسرائیلی است.

جای تاسف است که نماینده ای از این شرکت اسرائیلی به کشورمان سفر کند و در یک نمایش دروغین تصاویر دو مانیتور به عنوان تجهیزات کمک داور ویدیویی معرفی می‌شود.

دو عضو تیم ملی پرورش اندام از مسابقات جهانی اسپانیا به کشور بازنگشته اند

و یکی از اعضای فراکسیون ورزش مجلس ایران افزود: دو عضو تیم ملی پرورش اندام از مسابقات جهانی اسپانیا به کشور بازنگشته اند. با توجه به سوابق بسیار ضعیف مدیران ورزشی کشور که منجر به افزایش تعداد ورزشکاران متقاضی پناهندگی در سال های اخیر در رشته های مختلف شده است، این مسائل باید به دقت مورد رصد دقیق قرار گیرد.