اصغر فرهادی
افشاگری سعید افکاری: اصغر فرهادی هنگام فیلمبرداری فیلم «قهرمان» در شیراز حاضر نشد عکس نوید را در فیلم ضبط کند!

سعید افکاری روز جمعه در توییت‌هایی نوشت: اصغر فرهادی در زمان فیلمبرداری فیلم «قهرمان» به مغازه دایی او در شیراز رفته و در پاسخ به برخی از افرادی که خواسته بودند عکس نوید در قسمتی از کادر قرار گیرد گفته: نمی‌توانم.

افشاگری سعید افکاری: اصغر فرهادی هنگام فیلمبرداری فیلم «قهرمان» در شیراز حاضر نشد عکس نوید را در فیلم ضبط کند!

سعید افکاری: مغازه‌ی دایی‌ام در همان محلی در شیراز است که گروه فیلم قهرمان در آنجا فیلمبرداری می کردند. یک روز اصغر فرهادی به طور اتفاقی به مغازه دایی‌ام می‌رود و عکس نوید كه بر دیوار مغازه بوده می‌بیند. چند نفر از مردم به اصغر فرهادی میگویند طوری فیلم بگیر که در گوشه‌ای از کادر نوید هم بیفتد. او گفته همینطوری هم هزار گیر به ما میدهند و نمیتوانم.

آقای فرهادی برای گرفتن مجوز، دوربین‌تان را کج می‌کنید

بله آقای فرهادی، ما می دانیم که اگر عکس نوید روی دوربین شما بیفتد، فیلم شما هرگز اجازه پخش نمی‌گرفت، اما ای کاش حداقل ادعا نکنید شما به مردم آگاهی می‌دهید وقتی برای گرفتن مجوز، دوربینتان را کج می‌کنید تا بخش بزرگی از حقیقت این روزها را پنهان کنید.

این آگاهی که می خواهید به مردم بدهید دروغ است، دروغ .

محبوبه رمضانی: آقای فرهادی! فضای مجازی دشمن این مردم نیست،

محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور،در متنی نوشت: آقای فرهادی! فضای مجازی دشمن این مردم نیست، اما در این دوران ظلم و ستم که گویا شما فاقد آن هستید تنها صدای این مظلومان است.
وی افزود: “ممنون از آگاهی‌ای که می‌خواستید به این مردم بدهید.ما برای گذر از این آگاهی دروغین شما جانشان را داده‌اند.