تیم ملی کشتی
افشاگری سرپرست سابق تیم ملی کشتی زنان از اقدام به تعرض جنسی دو مدیر سرشناس

افشاگری سرپرست سابق تیم ملی کشتی زنان از اقدام به تعرض جنسی دو مدیر سرشناس، شیرین شیرزاد ، رئیس سابق تیم کشتی زنان ایران ، با آرمین قبادی پاشا مصاحبه کرد: “من در سال نود و هشت ایران را ترک کردم به دلیل مشکلی که دو شخصیت برجسته ورزشی و سیاسی در جمهوری اسلامی برایم ایجاد کرده بودند.”

افشاگری سرپرست سابق تیم ملی کشتی زنان از اقدام به تعرض جنسی دو مدیر سرشناس

شیرین شیرزاد ، رئیس سابق تیم کشتی زنان ایران ، با آرمین قبادی پاشا مصاحبه کرد: “من در سال نود و هشت ایران را ترک کردم به دلیل مشکلی که دو شخصیت برجسته ورزشی و سیاسی در جمهوری اسلامی برایم ایجاد کرده بودند.”

“بعد از این موضوع معرفی شدم به یکی از نمایندگان سرشناس مجلس برای اینکه به من برای کار کمک کنند، اما ایشان قصد تعرض جنسی به من داشت.”

یكی از اعضای برجسته پارلمان در دفتر خود قصد تجاوز به من را داشت!

“پس از آن ، من با یكی از اعضای برجسته پارلمان آشنا شدم تا در كارهایم به من كمك كند ، اما او در دفتر خود قصد تجاوز به من را داشت و این درگیری به پایان رسید.”

این نماینده مجلس در رابطه با نظام و رهبر و اسلام صحبت کرد و وی گفت که نظام جمهوری اسلامی به نفع هیچ کسى  به خصوص زنان نیست ، و من هم  در این مورد صحبت کردم ، اما بعد ازاينكه با پاسخ منفی من روبرو شدند، گفتند من این حرف‌هایی را که زدی در رابطه با نظام و به اسلام و رهبری توهین کردی، از طریق اداره اطلاعات پیگیری می کنم  … و بعد از آن ایران را ترک کردم”