احمدی‌نژاد
افشاگری جدید احمدی‌نژاد: همان هایی که مامور کنترل بازار بودند، ارزها را گران می فروختند!

افشاگری جدید احمدی‌نژاد: سال ۹۱ همان هایی که مامور می‌کردیم بروند و بازار را کنترل کنند و هرکس هر چقدر ارز می‌خواهد به او بدهند، خودشان ارزها را می گرفتند و کنار می گذاشتند تا گران شود و بعد بفروشند!

افشاگری جدید احمدی‌نژاد: همان هایی که مامور کنترل بازار بودند، ارزها را گران می فروختند!

افشاگری جدید احمدی‌نژاد: همان هایی که مامور کنترل بازار بودند، ارزها را گران می فروختند؛ سال ۹۱ همان هایی که مامور می‌کردیم بروند و بازار را کنترل کنند، خودشان ارزها را می گرفتند و کنار می گذاشتند تا گران شود و بعد بفروشند!

یک فرد علاقه مند نباید در موقعیت تصمیم گیری قرار گیرد. این منجر به فساد می شود. تا چند سال بعد برای پیمانکارانشان سکه و ارز می دادند! هم گرانتر می دادند و سود می بردند و هم دولت را زدند و به تصور خودشان سود کردند!

احمدی نژاد: ما با آمریکا توافق کردیم اما از داخل اجازه ندادند اجرا شود

مردم در همه شهرها و روستاها می گفتند انرژی هسته ای حق مسلم ماست. در مقابل اقتدار یک ملت، هیچ کس نمی تواند کاری انجام دهد.

در سال ۸۹ در پرونده هسته ای با آمریکایی ها به توافق رسیدیم و هیچ امتیاز و تعهدی داده نشد. هیچ بازرسی اضافی، تعطیلی یا محدودیتی برای استفاده از انرژی هسته ای اعمال نشده است.

هیچ محدودیتی وجود نداشت چون طلبکار بودیم. گفتیم ما را چند سال عقب انداختید، مزاحمت درست کردید، قراردادها را یک طرفه کنسل کردید، باید بیایی و تضمین بدهيد.

متن تهیه شد، همه چیز انجام شد ولی از داخل اجازه ندادند اجرا شود.