سپاه پاسداران
افشاى تازه؛ توطئه سپاه پاسداران برای ترور بولتون

افشاى تازه؛ توطئه سپاه پاسداران برای ترور بولتون؛ منابع آمریکایی می گویند که توطئه سپاه پاسداران ایران برای ترور جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا خنثی شده است.

افشاى تازه؛ توطئه سپاه پاسداران برای ترور بولتون

منابع آمریکایی می گویند که توطئه سپاه پاسداران ایران برای ترور جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا خنثی شده است.

به گفته یکی از مقامات وزارت دادگستری آمریکا، حداقل دو ایرانی که با نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباط داشتند، در طراحی این عملیات شرکت داشتند.

این منبع به واشنگتن اگزمینر گفت که وزارت دادگستری شواهدی علیه ایرانی‌ها دارد، اما مقامات دولتی نباید علناً آنها را به این کار متهم کنند زیرا می‌ترسند این اقدام تلاش‌های مداوم آنها برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران را به خطر بیندازد. مذاکراتی که بایدن امیدوار است، به احیای برجامی بیانجامد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا از آن خارج شده بود و ایران هم در واکنش به آن تعهدات برجامی خود را زیر پا گذاشت.

صدور بدون تاخیر کیفرخواست عمومی

به گفته یک منبع در وزارت دادگستری آمریکا، اگرچه بعید است که کیفرخواست علنی علیه افراد دخیل در این عملیات صادر شود، اما جدی بودن این نقشه و شواهد موجود، انتشار فوری کیفرخواست عمومی را توجیه می کند.