افزایش ٢٠٠ درصدی مصدومان چهارشنبه آخر سال
افزایش ٢٠٠ درصدی مصدومان چهارشنبه آخر سال

افزایش ٢٠٠ درصدی مصدومان چهارشنبه آخر سال، سخنگوی سازمان اورژانس کشور ، روز چهارشنبه ، از افزایش 200 درصدی صدومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

افزایش ٢٠٠ درصدی مصدومان چهارشنبه آخر سال

سخنگوی سازمان اورژانس کشوراعلام كرد كه افزایش ۲۰۰ درصدی مصدومان در روز چهارشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته.

مجتبی خالدیبيان كرد: “متأسفانه ، اگرچه سازمان اورژانس كشور انتظار دارد عزیزان ما عدم تصادفات مربوط به چهارشنبه آخر سال را رعایت كنند ، اما ما شاهد افزایش ۲۰۰درصدی مصدومان امشب هستیم.

وی ادامه داد: تاکنون ٢۶٣ نفر از هموطنان دچار آسیب شده اند. سال گذشته تقریباً ٨٢ نفر همزمان مصدوم شدند. این آمار نشان می دهد که ما برای فرزندان خود نیاز به نظارت بیشتری داریم.

14 درصد از مصدومان این افراد ازعابران بودند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: متأسفانه 14 درصد از مصدومان گفتند: این افراد ازعابران بودند ، یعنی افرادی که از مراکز آموزشی یا محل کار برمی گشتند.

آسیب هاى چشمی ، قطع عضو و سوختگی مواردی است که در چهارشنبه آخر سال با آن موادجه كنيم. بسیاری از این آسیب ها ، علی رغم تلاش پرسنل درمانی حرفه ای و حتی متخصصان ، قابل درمان نیستند و منجر به محدودیت و معلولیت در پی خواهد داشت که تا آخر عمر با مردم ماند.

خالدی اظهار داشت: “از آنجا که میانگین سنی افراد آسیب دیده 6 تا 6 سال است ، والدین باید کنترل بیشتری بر رفتار و حرکت فرزندان خود داشته باشند.”