شیدای همدانی
افزایش دیوارنویسی در حمایت از شیدای همدانی

افزایش دیوارنویسی در حمایت از شیدای همدانی؛ بر اساس تصوير منتشر شده ، جوانان مبارز ساکن تهران ، در منطقه نارمک، به اتوبان امام علی، در محکومیت بازداشت شیدای همدانی، با نوشتن نام این هنرمند شاعر بر دیوار، خواستار آزادی او شدند.

افزایش دیوارنویسی در حمایت از شیدای همدانی

جوانان مبارز ساکن تهران، در محکومیت بازداشت شیدای همدانی، با نوشتن نام این هنرمند شاعر بر دیوار، خواستار آزادی او شدند.

قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی که مخفیانه زندگی می کرد ، روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه در حالی که برای انجام اقدامات لازم در مشهد مخفی شده بود ، توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شد.

از زمان بازداشت تاکنون از سرنوشت این هنرمند آزادی‌خواه، اطلاع دقیقی در دست نیست.

جان شیدای همدانی شاعر اعتراضى در خطر است

بر اساس اخبار منتشر شده در فضای مجازی شیدا همدانی ، که اشعار ضد نظام سروده و هم اکنون در بازداشت به سر می برد ، جان وی در خطر است.

 بازداشت توماج صالحی و شیدای همدانی صدای آزادی خواهی شان را بلندتر کرد

رضا پهلوی: بازداشت توماج صالحی و شیدای همدانی صدای آزادی خواهی شان را بلندتر کرد؛ شاهزاده رضا پهلوی: آثار توماج صالحی و شیدای همدانی تبلور هنری اعتراضات سراسری است و محبوبیت آنها نشانه فراگیری گفتمان براندازی است.

آنها شجاعانه صدای دی و آبان و خوزستان شدند. بازداشت‌شان صدای شجاعت ، میهن پرستی و آزادی‌خواهی‌شان را بلندتر کرد