آبان خونین ۹۸
افزایش دیوارنویسی‌ در آستانه سالگرد آبان خونین ۹۸

«آبان خونین» دیوارنویسی گسترده با شابلون در خیابان های ايران در در آستانه سالگرد آبان

افزایش دیوارنویسی‌ در آستانه سالگرد آبان خونین ۹۸

افزایش دیوارنویسی‌ در آستانه سالگرد آبان خونین ۹۸؛ دیوارنویسی گسترده در خیابان های ايران در در آستانه سالگرد آبان

بر اساس گزارش دریافتی از شهروندان ، تعدادی از شهروندان با انتشار جمله معروف جاویدنام بنوید افکاری که وی هنگام درخواست استمداد پس از تایید حکم اعدام خود در یک فایل صوتی منتشر کرده بود، یاد او را زنده نگاه داشتند.

جاویدنام نوید افکاری در بخشی از سخنان خود اظهار کرده بود: ما نه تریبونی داریم ، نه پولی ، نه پارتی ، تنها قدرتی که داریم انرژی و صدای مردم آزادیخواه و ظلم‌ستیز است.

با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات خونین آبان‌ماه ۹۸، شهروندان ما یاد و نام قربانیان این قیام مردمی را به طرق مختلف زنده نگه داشته و و بر ادامه راه آنها تاکید می‌کنند.

#فرياد_آبانيم

با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات آبان، فعالان شبکه های اجتماعی با راه اندازی هشتگ #فرياد_آبانيم را راه اندازى كردند

ما با هم انگشتهای گره کرده یک مشتیم

من هم فرزند کسی هستم…

آبان و داغ فرزند…

هشتگ هایی در رسانه های اجتماعی ، به ویژه توییتر پخش شد و خواستار قصاص قربانیان اعتراضات شد و تداوم رویکرد انقلابی را تأیید کرد و به آنچه آنها اقدامات وحشیانه رژیم در برخورد با پرونده تظاهرات مسالمت آمیزبرای افزایش قیمت سوخت توصیف می کنند اعتراض کردند.