حقوق معلمان

پس از چند روز تظاهرات اعتراضی معلمان در تعدادی از شهرهای ایران، روز گذشته مجلس جمهوری اسلامی افزایش حقوق معلمان را که کارشناسان آن را جعلی توصیف کردند، تصویب کرد.

مجلس شورای جمهوری اسلامی در جلسه دیروز، چهارشنبه ۲۵ آذر، ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان را تصویب کرد و میزان افزایش حقوق آنها مشخص شد. این ماده پس از اعتراضات مداوم معلمان در سراسر ایران تصویب شد.

بر اساس این ماده، افزایش حقوق بسته به نوع تدریس و گواهینامه ها بین ۱۰ تا ۱۵درصد خواهد بود.

برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد، مربی معلم ۱۵ درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم ۱۲ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی افزوده می شود.

  • پیش‌بینی بار مالی..

در حالی که دانشیار معلم ۱۰ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌ شود.

کارشناسان و فعالان افزایش حقوق معلمان مصوب شورا را یک افزایش جعلی توصیف کردند زیرا شورا آن را به پیش‌بینی بار مالی، يعنی تامین بودجه مرتبط دانست.

آنها توضیح دادند که بصره ۳ ماده ۶ این لایحه اعمال کامل افزایش حقوق را مشروط به پیش‌بینی بار مالی، یعنی تامین بودجه کرده است.

همچنین آنها اظهار داشتند: «این به آن معناست که اگر بودجه لازم برای پرداخت کامل این افزایش حقوق تامین نشود امکان پرداخت میسر نیست و اجرای این لایحه را با اما و اگر مواجه می‌کند، به خصوص که دولت در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس نیز با میزان قابل توجهی کسری بودجه مواجه است».