افزایش تنش‌ها میان ايران و آذربایجان؛ بازداشت ۳۹ نفر به اتهام «جاسوسی» برای ايران!
افزایش تنش‌ها میان ايران و آذربایجان؛ بازداشت ۳۹ نفر به اتهام «جاسوسی» برای ايران!

افزایش تنش‌ها میان ايران و آذربایجان؛ همزمان با تشدید تنش ها بین تهران و باکو، دولت جمهوری آذربایجان در ادامه آنچه «شبکه جاسوسی ایران» در «عملیاتی ویژه» شناسایی و بازداشت کرد.

افزایش تنش‌ها میان ايران و آذربایجان؛ بازداشت ۳۹ نفر به اتهام «جاسوسی» برای ايران!

به گزارش خبرگزاري رسمي جمهوري آذربايجان، آپا، وزارت كشور جمهوري آذربايجان اعلام كرد كه افرادي را كه تحت «در پوشش امور دینی» قدامات «خرابکارانه و اخلالگرانه» انجام مي دادند، شناسايي و بازداشت کرد. “عملیات ویژه”.

بر اساس این گزارش، این افراد با تظاهر به دینداری در شبکه های اجتماعی به تبلیغ به نفع ایران پرداخته و به آزادی اعتقادات مذهبی در کشورمان لطمه وارد کردند.

وزارت کشور جمهوری آذربایجان افزود که این افراد “هم اکنون وظایف محوله از سوی سرویس های ویژه ایران را انجام می دهند و سنت تسامح شکل گرفته در آذربایجان را زیر پا می گذارند.”

یجاد تبعیض ودرگیری فرقه ای

همانطور که در بیانیه وزارت کشور جمهوری آذربایجان آمده است، بازداشت شدگان با هدف “ایجاد تبعیض ودرگیری فرقه ای در بین مردم” در مراسم مذهبی شهروندان آذربایجان شرکت کردند.

و در شبکه های اجتماعی فعال بودند و از این طریق در جامعه آشوب ایجاد می کردند.

در این اطلاعیه همچنین آمده بود که بازداشت شدگان «اطلاعاتی» را که جمع آوری کرده بودند «به سرویس های ویژه» که از آنها درخواست کرده بودند، منتقل کردند.