افزایش اعدام‌ها و نگرانی‌های مولوی عبدالحمید
افزایش اعدام‌ها و نگرانی‌های مولوی عبدالحمید

افزایش اعدام‌ها و نگرانی‌های مولوی عبدالحمید؛ در خطبه‌های نماز جمعه در زاهدان، مولوی عبدالحمید، از رهبران مذهبی برجسته ایران، نگرانی خود را از افزایش اعدام‌ها در کشور ابراز کرده است. وی اظهار داشته که این وضعیت نه تنها مردم ایران را نگران کرده، بلکه نگرانی را به دنیا نیز منتقل کرده است.

افزایش اعدام‌ها و نگرانی‌های مولوی عبدالحمید

اجبار به اعتراف

یکی از مواردی که مولوی عبدالحمید بر آن تأکید داشته است، اجبار به اعتراف خارج از چارچوب شرع و قانون اساسی است. او این اقدام را مغایر با اصول انسانی و قانونی می‌داند.

به نظر مولوی عبدالحمید، اعدام‌ها تبعات جدی برای کشور و مسئولان دارد. او به ویژه بر اثرگذاری منفی این اقدامات بر زندگی خانواده‌ها و جامعه اشاره کرده است.

اعدام‌های سیاسی

همچنین، وی بیان کرده که اعدام‌های سیاسی نتوانسته‌اند مردم را از پیگیری مطالباتشان منصرف کنند. او به حق مردم در اعتراض به نقض حقوق آن‌ها اشاره کرده و تأکید داشته است که این حق مقدس است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از آن‌ها سلب کند.

در ارتباط با اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، مولوی عبدالحمید معتقد است که این اقدامات هیچ تأثیری در کنترل مواد مخدر نداشته و برعکس، منجر به وخیم شدن وضعیت خانواده‌ها شده است. به عنوان مثال، در سیستان و بلوچستان، تعداد زیادی از خانواده‌ها به دلیل اعدام افراد متهم به مواد مخدر، بی سرپرست شده‌اند.

مولوی عبدالحمید:مردم اهواز شکایت دارند که عرب‌ها را به خاطر عقیده بازداشت می‌کنند

نهایتاً، مولوی عبدالحمید به شکایت‌های مردم اهواز اشاره کرده است که از بازداشت عرب‌ها به دلیل عقیده‌شان ناشی می‌شود. او این اقدام را به‌عنوان نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی محکوم کرده است.

به طور کلی، نگرانی‌های مولوی عبدالحمید از افزایش اعدام‌ها و تأثیرات منفی آن بر جامعه و حقوق بشر، به‌طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد. او از موقعیت خود به‌عنوان یک رهبر مذهبی برای ارتقاء عدالت و احترام به حقوق انسانی در کشور بهره‌گیری می‌کند و بر ضرورت احترام به قوانین و اصول انسانی تأکید دارد.