اعضای تیم ملی فوتبال
اعضای تیم ملی فوتبال زنان، واکسن کرونا دریافت می کنند

اعضای تیم ملی فوتبال زنان، واکسن کرونا دریافت می کنند، بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال بانوان به زودی واکسن کرونا را دریافت می کنند.

اعضای تیم ملی فوتبال زنان، واکسن کرونا دریافت می کنند

در جلسه امروز رئیس فدراسیون فوتبال با نمایندگان وزارت بهداشت ، مقرر شد اعضای تیم ملی بانوان با توجه به در پیش بودن مسابقات، مانند تیم مردان رو واکسینه شوند.

به گزارش طرفداری و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، با توجه به مسابقات پیش رو تیم های ملی فوتسال و فوتبال بانوان و لزوم واکسینه شدن آنها پیش از اعزام به رقابتها، نشست مشترک شهاب‌الدین عزیزی خادم و دکتر امین نوروزی با دکتر علیرضا رییسی و دکتر سید کامل تقوی‌نژاد در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در این جلسه تصمیم گرفته شد که با کمک وزیر و معاونان وزیر بهداشت ، اعضای تیم های ملی فوتسال و فوتبال زنان در زمان مناسب واکسینه شوند.

دریافت اعضای تیم های ملی فوتسال و فوتبال زنان واکسن کرونا 

شهاب الدین عزیزی خادم ،رییس فدراسیون فوتبال ، در مورد این کمک بسیار مهمی که وزارت بهداشت به فوتبال ملی ایران ، گفت:

پس از کمک وزارت بهداشت به واکسیناسیون بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال مردان ، تصمیم بر این شد که کارهای مشابهی انجام شود تا اعضای تیم های ملی فوتسال و فوتبال زنان به در زمانبندی مناسب واکسینه شوند.