اعتصاب کارگران

در اعتصاب کارگران شرکت نیشکر ایرانی “هفت تپه” در حیاط کارخانه، در اعتراض به عدم دریافت حقوق آنها، مأموران پلیس گلوله شلیک کردند.

تصاویر و ویدیوهایی های منتشر شده در سایت های اجتماعی از پلیس های ایرانی که در هوا برای تیراندازی معترضان در اعتصاب کارگران شرکت نیشکر در هوا شلیک می کنند.

کانال “تلگرام” اتحادیه کارگران نیشکر “هفت تپه” گزارش داد که یکی از پلیس ها که “رئیس اداره پلیس” نامیده می شود، برای متفرق کردن معترضان به هوا شلیک می کند.

کارمندان این شرکت نسبت به عدم پرداخت حقوق خود معترض هستند و به نوبه خود، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تیراندازی در اعتصاب کارگری را محکوم کرد و خواستار رسیدگی به خواسته های آنها شد.

  • خانواده‌هامون نیاز به پول دارند

براساس گزارش های منتشر شده، خواسته های دیگر کارگران شامل توجه به امنیت شغلی، دادن سهمیه آب برای آبیاری نیشکر و بازگشت کارگران اخراج‌شده به کار است.

این شرکت در دوره گذشته بسیاری از کارگران را بدون دلیل اخراج کرده و همچنین نگرانی در مورد امنیت شغلی کارگران را نادیده گرفته است.

در عکس های منتشر شده از تجمع کارگران در روزهای اخیر، کارگران بنرهایی را در دست داشتند که روی آنها “ما کارگران هفت‌تپه، خانواده‌هامون نیاز به پول دارند” و “ما کارگران هفت‌تپه،گرسنه‌ایم،‌گرسنه” نوشته شده بود.