نیروگاه بیدخون
اعتصاب کارگران پروژه‌ای نیروگاه بیدخون

کارگران پروژهای شرکت فراب بیدخون در ‎عسلویه در اعتراض به شرایط کار و درآمدى در اعتصاب کردند و آنها نیروگاه را ترک کردند و به خانه خود رفتند.

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نیروگاه بیدخون

کارگران پروژه ای شرکت فراب نیروگاه بیدخون درعسلویه با درخواست برای افزایش دستمزد و در اعتراض به نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی، اعتصاب و نیروگاه را به قصد خانه های خود ترک کردند.

کارگران پروژهای شرکت فراب بیدخون در ‎عسلویه در اعتراض به شرایط کار و درآمدى در اعتصاب کردند

این کارگران خواستار دستمزد بالاتر ، 20 روز کار و 10 روز مرخصی هستند. تاکنون شیفت کاری آنها 24 روز کاری و 6 روز تعطیل بوده است.

کارگران شرکت کننده در اعتصاب اظهار داشتند که تا زمانی که به خواسته‌های خود نرسند به نیروگاه برنخواهند گشت.

اعتراضات صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت

در یک سال گذشته ، چندین گزارش از اعتراضات صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در ایران گزارش شده است.

در اوایل خرداد ماه ، ده ها تن از مقامات و کارمندان شرکت نفت ایران در حداقل پنج شهر ، یعنی عسلویه ، لاوان ، بهرگان و یک سکوی نفتی در خلیج فارس در اعتراض به شرایط استخدامی و درآمدی و شغلی خود دست به اعتصاب و تجمع زده بودند