کارگران
اعتصاب کارگران شرکت های معدن مس سونگون

اعتصاب کارگران شرکت های معدن مس سونگون؛ اعتراض و اعتصاب صدها کارگر در شركت های پیمانکاری معدن مس سانگون ادامه دارد؛ این کارگران امروز چهارشنبه ۱۴ مهرماه برای دومین روز به تجمع اعتراضی خود در این مجتمع ادامه دادند.

دومین روز اعتصاب کارگران شرکت های معدن مس سونگون برگزار شد

دومین روز اعتصاب کارگران شرکت های معدن مس سونگون برگزار شد؛ اعتراض و اعتصاب صدها کارگر در شركت های پیمانکاری معدن مس سانگون ادامه دارد.

در همین راستا ، شب گذشته تعدادی از کارگران در ورودی این معدن چادر زده و تحصن را آغاز کردند.

دومین روز از اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری معدن مس سونگون ورزقان برگزار شد

لازم به ذکر است که این کارگران از صبح دیروز سه‌شنبه که اعتصاب خود را آغاز کردند این کارگران در همان محوطه مجتمع تجمع کرده و شب گذشته را نیز همانجا در داخل چادر مانده بودند.

۵۰۰ کارگر معترض از نیروهای شرکت های پیمانکاران آجین ، ندا ، مبین ، نوآوران و زحل در این اعتصاب شرکت می کنند

بیش از ۵۰۰ کارگر معترض از نیروهای شرکت های پیمانکاران آجین ، ندا ، مبین ، نوآوران و زحل در این اعتصاب شرکت می کنند.

این کارگران که ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند، نسبت به سطح پایین و وضعیت نامناسب شغلی خود اعتراض دارند.

گفته می شود کارگران معترض با قراردادهای سه ماهه کار می کنند و با وجود شرایط بسیار سخت کار در معدن، حقوق ماهیانه اين کارگران ۵ تا ۷ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.