کشاورزان
اعتراضات کشاورزان در بستر خشک زاینده‌رود

کشاورزان معترض اصفهانی تاکید دارند که اعتراضات تا تحقق مطالبات خود ادامه خواهد داشت.

اعتراضات کشاورزان در بستر خشک زاینده‌رود

اعتراضات کشاورزان در بستر خشک زاینده‌رود؛ کشاورزان معترض اصفهانی بر تداوم  اعتراضات آنها تا تحقق مطالباتشان تاكيد كرد.

کشاورزان خشمگین استان اصفهان امروز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه در ادامه تجمعات اعتراضی پیاپی، امروز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه اقدام به برگزاری تجمع در بستر خشک رودخانه زاینده‌رود کردند

نماینده کشاورزان معترض در سخنان خود تایید کرد که تا دریافت پاسخ صریح از سوی مسئولان به تحصن خود ادامه می دهند.
.
برخی کشاورزان می گویند برای تامین حق‌آبه کشاورزی کافی برای تامین حق آبه کشاورزی وجود دارد، سوال اینجاست که چرا در صورت وجود منابع آبی کافی، این حق آبه را به زمین های کشاورزی اختصاص نمی دهیم؟

اگرچه امروز کشاورزان اصفهانی برای چهارمین روز متوالی از تجمعات اعتراضی عبور کرده اند، اما مسئولان در روزهای گذشته پاسخ قانع کننده ای به آنها نداده اند و تاکنون هیچ كدام از مصوباتی که در جلسات با نمایندگان کشاورزان تصویب شده، عملی نشده است.

 صحبتهای شنیدنی کودک معترض و مطالبه گر در جمع کشاورزان اصفهان

https://twitter.com/garni1014/status/1458703946684370944?s=20

صحبتهای شنیدنی کودک معترض و مطالبه گری در جمع کشاورزان اصفهانی در خصوص خشک شدن زاینده رود و تشویق مردم.