اظهارات جنجالی

دیمین هيندز، وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا، عصر امروز، سه شنبه ۷ دی ماه، اظهارات جنجالی درباره ایران و روابط این کشور با بریتانیا بیان کرد.

دامیان هیندز، وزیر امنیت و امور مرزی بریتانیا، ایران را به همراه چین و روسیه سه کشور بزرگ کشور متخاصم بریتانیا توصیف کرد و گفت که این سه کشور حضور سایبری بزرگی دارند.

هیندز به روزنامه تلگراف چاپ لندن گفت: «ایران، روسیه و چین سه کشور بزرگ کشور متخاصم بریتانیا هستند، زیرا توانایی فیزیکی انسانی دارند، حضور سایبری بزرگی دارند و می‌توانند در مقایس بزرگ مستقر شوند».

وزیر بریتانیایی تاکید کرد که این سه کشور می توانند عملیات اطلاعاتی انجام دهند و آنها این عملیات و کار را به روش های مختلف انجام می دهند.

وی در ادامه اظهارات جنجالی خود گفت که ارائه فهرستی جامع از تهدیدات سه کشور دشوار است، زیرا راه های بالقوه زیادی در این زمینه وجود دارد.

وزیر امنیت و امور مرزی بریتانیا به روزنامه لندن توضیح داد که این تهدیدها شامل جاسوسان روی زمین، حملات سایبری، سربازان در حالت آماده‌باش و کارزارهای اطلاعات نادرست است.

شایان ذکر است که بریتانیا بیش از یک بار جمهوری اسلامی را به دست داشتن در حملات سایبری علیه خود متهم کرده است. و در ۲ دی ۱۳۹۷ بسیاری از موسسات رسمی، بانک ها، ادارات دولتی و شبکه های ملی در بریتانیا از طریق اینترنت مورد حمله قرار گرفتند و اطلاعات حساسی از آن به سرقت رفت.