مهرزاد رضایی
 اظهارات تکان دهنده مادرمهرزاد رضایی: اعضای بدن فرزندم را ربوده بودند!

 اظهارات تکان دهنده مادر مهرزاد رضایی از شهدای قیام آبان ۹۸ : اعضای بدن فرزندم را ربوده بودند!

 اظهارات تکان دهنده مادرمهرزاد رضایی: اعضای بدن فرزندم را ربوده بودند!

مادر شهید مهرزاد رضایی از شهدای قیام آبان ۹۸ بر سر مزار فرزند جانباخته خود گفت: امیدوارم شاهد مجازات قاتلان را ببینم و تقاص خون به ناحق ریخته شده را پس بدهند.

این مادر داغدار نیز می گوید: اعضای بدن فرزندم را ربوده و پیوند زده‌اند.

مادر شهید مهرزاد رضایی از شهدای قیام آبان ۹۸، با حضور بر سر مزار فرزند،
این مادر داغدار همچنین می گوی: اعضای بدن فرزندم را ربوده و پیوند زده‌اند.

مادر شهید قیام آبان ۹۸ مهرزادرضایی بر مزار سر مزار فرزند شهیدش؛ مادر مهرزاد با تصویری شهدای دیگر آبان که آنها را خواهر و برادر مهرزاد خطاب می کند به زیارت مزار فرزندش رفت و با مهرزاد ابراز تأسف کرد و آرزوی تقاص خون این شهیدان را می کند.

مهرزاد رضایی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۹۸ در ملارد کرج از ناحیه پشت سر و کمر مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفت

مهرزاد رضایی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۹۸ در ملارد کرج در حالی‌ که به گفته عابران تلاش داشت به جوان دیگری کمک کند، از ناحیه پشت سر و کمر مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفت و در حالی که تنها بیست و پنج سال داشت به شهادت رسید.