دادگاه بین‌المللی مردمی آبان!
اظهارات تكان دهنده در آغاز دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان!

اظهارات تكان دهنده در آغاز دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان؛ دور دوم جلسات دادگاه بین المللی مردمی آبان برای استماع و بررسی شهادت ۱۱۶ شاهد جدید در جلسه ویژه روز جمعه ۱۵ بهمن ماه آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

اظهارات تكان دهنده در آغاز دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان!

دور دوم جلسات دادگاه بین المللی مردمی آبان امروز جمعه ۱۵ بهمن ماه آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته مقامات، این دور از محاکمه ها بنابر ملاحظات امنیتی به صورت غیرعلنی و تنها با حضور خبرنگارانی که به طور خاص برای پوشش این جلسات دعوت شده اند، برگزار می شود.

دادگاه بین المللی مردمی آبان با اظهارات وین جرداش، رئیس دادگاه آغازشد. وی با اشاره به اتفاقات دور اول دادگاه گفت: جمهوری اسلامی تاکنون تحقیقی در خصوص سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ انجام نداده و و درخواست دادستانی را برای حضور در دادگاه نادیده گرفته است.

شاهد۸۲: ماموران امنیتی گفتند هیچ‌وقت نمی‌توانید بفهمید قاتل شوهرت کیست

به قلب شوهرم شلیککرده بودند. وقتی می خواستند پیکرش او را به را به ما تحویل بدهند، از ما تعهد گرفتند و گفتندبه هیچ عنوان حق مصاحبه با هیچ‌کس را ندارید. شما حق ندارید بگویید چطور و چگونه کشته شد!

طاهرهجروانی، همسر علی فتوحی یکی از کشته شدگان آبان آبان۹۸

شاهد۵۰۳: مامورها به شدت تیراندازی کردند، کسی از نیزار سالم بیرون نیامد

شاهد۵۰۳ که در دادگاه حضور یافته از کشتار در نیزار ماهشهر گفت: مردم فرار کردند سمت نیزار. ماموران به شدت به سمت نیزار شلیک کردند. ندیدیم کسی سالم از نیزارها بیرون بیاید، اما فقط می‌دیدیم که مامورها جنازه و زخمی می‌بردند پشت ماشین.

فاطمه دادوند: این فیلم اعترافات اجباری افتخار من است!

فاطمه دادوند یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸: یک شب به زندان آمدند. ترسیدم به من تجاوز کنند آنها می توانند هر کاری را با هر کسی انجام دهند. مأموران گفتند تو باید جلوی دوربین صحبت کنی و اعتراف کنی ومن هم مجبور شدم این کار را بکنم.