نهادهای اطلاعاتی

آخرین گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان داد كه ایالات متحده معتقد است كه رژیم ایران یک تهدید منطقه ‌ای با فعالیت ‌هایی که نفوذ شرورانه‌ گسترده‌تری دارد.

در این گزارش آمده است كه ایالات متحده هنوز در حال ارزیابی ایران است كه در حال حاضر اقدامات مهمی برای ساخت سلاح هسته ای انجام نمی دهد.

گزارش افزود: «اگر تحریم های تهران کاهش نیابد، مقامات ایرانی احتمالاً گزینه هایی مانند افزایش غنی سازی اورانیوم به ۶۰ درصد و ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی مورد توجه قرار خواهند داد».

♦   ارزیابی تهدیدهای جهانی

نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش خود اظهار داشتند: «در کوتاه مدت، اگر تحریم های اعمال شده علیه ایران تخفیف داده نشود یا ایالات متحده به توافق هسته ای برنگردد؛ رهبران رژیم ایران احتمالاً تمایلی به تعامل دیپلماتیک با ایالات متحده نخواهند داشت»

این گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران بیش از یک دهه است که علاقه مند به ایجاد شبکه هایی در داخل ایالات متحده با هدف حمله به منافع آمریکا است.

♦   جمع‌آوری اطلاعات ایرانیان ناراضی

وی تأكید كرد كه تهدید اصلی همچنان تهدیدكننده شهروندان ایالات متحده و منافع آن در خارج از آمریكا است، و به ویژه که در شرق و جنوب آسیا واقع شده اند.

از سوی دیگر، گزارش حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی آمریکا بسیاری از افراد مرتبط با رژیم ایران را دستگیر کرده اند.

گزارش اطلاعاتی اظهار داشت كه دستگیری آنها به این دلیل است كه آنها به عنوان عوامل نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات ایرانیان ناراضی ساکن آمریکا محسوب می شدند.