اصغر فرهادی
اصغر فرهادی: ایران کشوری سرکوبگر است

اصغر فرهادی ، در گفتگویی با ورایتی ، در پاسخ به این موضوع كه “ترانه علیدوستی ، بازیگر فیلم فروشنده ، فقط به دلیل بازنشر ویدئویی از برخورد خشن یک مامور گشت ارشاد با یک زن به زندان محکوم شد” گفت: ایران کشوری سرکوب‌گر است که در آن شما آزادی بیان و گفتن آنچه را که فکر می کنید ندارید

اصغر فرهادی: ایران کشوری سرکوبگر است

اصغر فرهادی ، سینماگر ایرانى که با فیلم “قهرمان” امسال در جشنواره فیلم کن حضور یافت.

در مصاحبه با ورایتی ، در پاسخ به این پرونده ، “ترانه علیدوستی ، بازیگر فیلم فروشنده ، فقط به دلیل بازنشر ویدئویی از برخورد خشن یک مامور گشت ارشاد با یک زن به زندان محکوم شد” گفت: ایران کشوری سرکوب‌گر است که در آن شما آزادی بیان و گفتن آنچه را که فکر می کنید ندارید

وی گفت: “من فکر می کنم ایران باید در بالای لیست کشورهایی باشد که محتوای گفتگو در رسانه های اجتماعی بیشتر مربوط به موضوعات اجتماعی و سیاسی است و مردم از آن برای صحبت در مورد موضوعاتی استفاده می کنند که در خصوص آن سرکوب شده اند.”

ترانه علیدوستی به پنج ماه زندان محکوم شد

ترانه علیدوستی تابستان سال گذشته به جرم “توهین به نیروی انتظامی” به پنج ماه زندان محکوم شد. این حکم برای بازنشر ویدئویی از برخورد خشن ماموران با یک زن صادر شده بود.