استاد شجریان
استاد آواز و موسیقی ایران؛ ۱۷ مهر اولین سالگرد خاموشی استاد شجریان خسرو

محمدرضا شجریان استاد آواز ایران یک سال پیش در چنین روزی در ۱۷ مهر ۹۹ درگذشت.

۱۷ مهر اولین سالگرد خاموشی استاد شجریان

۱۷ مهر اولین سالگرد خاموشی استاد شجریان؛ استاد آواز ایران محمدرضا شجریان  در چنین روزی در ۱۷ مهر ۹۹ درگذشت.

محمدرضا شجریان در این روز پس از ماه ها بیماری و مراقبت های بیمارستانی در بیمارستان جم تهران از مردم خود خداحافظی کرد. وی در آخرین روزهای بیماری خود ، افت شدید فشار خون و پایین آمدن سطح هوشیاری مواجه بود.

با انتشار خبر بیماری و بستری شدن شجریان ، مردم تهران و بسیاری از دوستانش مقابل بیمارستان تجمع کردند.
با انتشار خبر مرگ وی ، این جمعیت به صورت انبوه در آمد و در چند نقطه با نیروهای امنیتی کار به خشونت کشیده شد. اما جنازه آقای شجریان طبق وصیتش به مشهد برده شد و در جوار فردوسی به خاک سپرده شد.

همایون شجریان در صفحه اینستاگرامی خود

همایون شجریان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود

تصنیف « شباهنگ »

تقدیم با مهر
به مناسبت سال روز رفتن پدر و به یاد ایشان
۱۷ مهرماه ۱۴۰۰

.⠀
تو ای مرغ حق٬ ای فسانه به شب⠀
نگه کن که جانم رسیده به لب⠀
که من همچو تو وامانده ام به شب و تنهایی⠀
به ویرانه‌ام بنشسته‌ام که مگر بازآیی⠀
ای مرغ حق افسانه‌ی ویرانه‌هایی⠀
ویرانه‌ای شد قلب من امشب کجایی⠀
تا سر کند سوزِ درون نایِ دل من⠀
بنشین دمی بر بامِ من سر کن نوایی⠀
غمِ تلخ شب را تو میدانی⠀
که در شهر شب‌ها نوا خوانی⠀
بمان با من امشب که دلتنگم⠀