اسامی روانشناس‌نماها

دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران اعلام کرد که این سازمان اسامی روانشناس‌نماها و روانشناسان زرد را منتشر خواهد کرد.

دکتر حاتمی نشان داد که سازمان متوجه شده است که برخی از افرادی که خود را روانشناس می نامند، خدمات روانشناسی و مشاوره غیرقانونی ارائه می دهند و پروانه اشتغال ندارند.

وی نشان داد: «به زودی این سازمان اسامی روانشناسان زرد را منتشر خواهد کرد تا این روانشناس نماها به مردم معرفی شده و کسی به آنها مراجعه نکند».

  •     افراد غیر قانونی

وی همچنین خاطرنشان کرد که بحران ویروس کرونا و گسترش آن و افزایش مبتلایان و مرگ و میر ناشی از آن منجر به افزایش احساس فشار روانی افراد و  احساس نیاز و مراجعه خود به روانشناس‌نماها برای گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره شد.

دکتر حاتمی تاکید کرد که سازمان روانشناسی روزانه شکایات زیادی را در مورد مشاوران و روانشناسان که بدون داشتن پروانه اشتغال خدمات روانشناسی و مشاوره را ارائه می دهند، دریافت می کند.

وی توضیح داد: «متاسفانه تعداد افرادی که پروانه اشتغال ندارند و در عین حال مشغول ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره‌اند زیاد است و فعالیت این افراد غیر قانونی است».

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تاکید کرد: «بارها از طریق رسانه ها هشدار داده ایم که شخصی که پروانه فعالیت از سازمان مشاوره روانشناسی دولتی را ندارد، حق ارائه مشاوره و خدمات روانشناسی به مردم را ندارد».