احمد مسعود
احمد مسعود: چين مى‌خواهد از طريق افغانستان به ایران برسد

احمد مسعود ، فرمانده مقاومت مردمی افغانستان می گوید: “چین، طالبان را عامل ثبات و افغانستان را کشوری برای ایجاد پل ارتباط زمینی با ایران قلمداد می‌کند”

احمد مسعود: چين مى‌خواهد از طريق افغانستان به ایران برسد

احمد مسعود: چين مى‌خواهد از طريق افغانستان به ایران برسد؛ احمد مسعود: “چین، طالبان را عامل ثبات و افغانستان را کشوری برای ایجاد پل ارتباط زمینی با ایران قلمداد می‌کند”

چین معتقد است که اگر از افغانستان به ایران بپیوندد ، می تواند در خاورمیانه نفوذ کرده و ایالات متحده را به چالش بکشد.

خبرنگار زنى که با نماینده طالبان مصاحبه کرده است از افغانستان فرار کرد

پس از ورود طالبان به کابل در اواسط ماه اوت ، بهشته ارغند در افغانستان تاریخ‌ساز شد. ارغند که در شبکه خبری طلوع افغانستان صحبت کرد ، مصاحبه تلویزیونی ببا یک نماینده بلندپایه طالبان انجام داد.

این مصاحبه تیتر خبرهای جهان شد و دو روز بعد ، ارغند مصاحبه خبری دیگری انجام داد ، این بار با ملاله یوسف زی ، فعال مدنی پاکستانی که از ترور طالبان جان سالم به در برد.

این اولین مصاحبه یوسف زی با یک شبکه تلویزیونی افغانستان بود.

با این حال ، با وجود این درخشش ، او کار خود را متوقف کرد و و ارغند ا توجه به خطرهایی که بیشتر روزنامه‌نگاران و مردم عادی افغانستان با آن مواجه‌اند، تصمیم گرفت کشور خود را ترک کند.