تبلیغ علیه نظام

دادگاه ایران به اتهام فعالیت های تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی کشور شش شهروند ایرانی را به حبس تا ۷۳ سال محکوم کرد.

وب‌سایت حقوق بشری “هرانا” گزارش داد كه دادگاه ايران ۶ شهروند بهایی را به اتهاماتی از قبيل فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش آیین بهاییت و فعاليت اقدام علیه امنیت کشور به مجموع ۷۳ سال زندان محكوم كرد. 

طبق گزارش این وب‌سایت، این افراد عبارتند از: مریم بشیر، درنا اسماعیلی، برهان اسماعیلی، هایده رام، مینو بشیر و فرانک شیخی که از اهالی شیراز و برازجان هستند.

  • محرومیت از تحصیل و کسب و کار

دادگاه حکم خود را بر اساس فعالیت این شهروندان در رابطه با مسائل آموزشی برای کودکان و همچنین آنچه عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک خوانده است، استناد کرد.

شایان ذکر است که مأموران اطلاعاتی این شش شهروند بهایی را در  بهمن ۱۳۹۵ دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد کردند. و همچنین رژیم ایران بهائیان را به رسمیت نمی شناسد و مقامات آن بارها بهائیان را به “جاسوس و دشمن” متهم کرده اند.

از سوی دیگر، مقامات نظام طی چهار دهه گذشته احکام اعدام، دستگیری، زندان و محرومیت از کسب و کار و تحصیل علیه بهائیان صادر کرده اند.