عمامه

محمدتقی حسینی، جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت كه زنی ایرانی که عمامه یک روحانی را لگد کرد، با دو اتهام جداگانه مواجه است.

کاربران شبکه های اجتماعی ویدئویی را منتشر کرده بودند که نشان می داد یک زن ایرانی در اعتراض به تذکر یک آخوند درباره حجاب و برخورد او، به عمامه یک روحانی در قم لگد می کرد.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی اظهار داشت: «این زن دو اتهام جداگانه توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر و اهانت به لباس روحانیت» مطرح است».

حسینی همچنین افزود که مراحل تکمیل پرونده این زن در حال حاضر ادامه دارد تا متعاقباً به دادگاه ارجاع شود. اما وی جزئیات بیشتری در مورد تاریخ و محل دستگیری این زن و یا نام وی ارائه نکرد اما وی تاکید کرد که این اتفاق جدید نیست اما اخیرا در فضای مجازی منتشر شده است.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر معترضان به آمران به معروف و نهی از منکر را هتاک توصیف کرد و از حکومت جمهوری اسلامی خواست با این افراد برخورد جدی کند.

وی اضافه کرد: «چون اگر این اتفاق صورت نگیرد، ممکن است کسی دیگر تذکر لسانی ندهد و بگویند ما دیگر امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنیم».

حسینی تاکید کرد: «این زن فقط به یک آمر به معروف و ناهی از منکر هتاکی نکرده، بلکه به لباس مقدس روحانیت هم اهانت کرده است که هر کدام از این موارد در جای خود محکوم است و جای بررسی ویژه دارد».