سازما‌ن‌های خارجی

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که ۱۰ نفر را در استان جنوبی بوشهر برای پیشگیری از تعمیق ارتباطات با سازما‌ن‌های خارجی بازداشت کرده است.

در بیانیه مقامات اطلاعاتی اسامی ۱۰ شهروند دستگیر شده ذکر نشده و اتهامات دقیق آنها نیز اعلام نشده است اما وی بازداشت آنها را احتیاطی توصیف کرد.

وزارت اطلاعات ایران در بیانیه ای نوشت دستگیری این گروه با هدف پیشگیری از تعمیق ارتباطات با سازما‌ن‌های خارجی و مقابله با اقدامات با هدف تضعیف امنیت ملی، صورت می گیرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده آنها برای صدور احکام به مقام قضایی ارجاع شد.

اطلاعات جمهوری اسلامی اسامی کشورهایی را که متهمان را متهم به ارتباط با سازما‌ن‌های خود می کردند، ذکر نکرد، اما آنها اعلام کردند که سربازان گمنام امام زمان (عوامل اطلاعاتی ایران) و با نظارت اطلاعاتی ، با تحرکات و تهدیدهای آنها روبرو شده اند.

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی به صورت دوره ای شهروندان خود را دستگیر و تحت تعقیب قرار می دهد و حتی در مواردی آنها را برای پیشگیری از تعمیق ارتباطات با سازما‌ن‌ ها یا کشورهای خارجی اعدام می کند.

از سوی دیگر، سازمان های حقوق بشری از رویکرد جمهوری اسلامی در زمینه دستگیری شهروندان فقط به منظور جلوگیری از تماس آنها با طرف های خارجی بدون مدارک جاسوسی انتقاد کرده اند.